РАКОВОДЕН ОДБОР

Состав на Раководниот Одбор на Собранието на Црвен крст на Република Македонија – Општинска организација Кочани  за мандантниот период 2017-2021 година
1. Дејанче Арсов – Претседател
2. Љубе Минов – Потпретседател
3. Иле Матеничарски
4. Марјан Ефтимов
5.Дарко Стојанов
6.Кристина Пешевска
7. Јорданка Ефтимова

< врати се назад